De Ruumte. Een rustige en veilige leefomgeving.

Even voorstellen

Soms lukt het niet je kind thuis de rust en stabiliteit te bieden die het nodig heeft. Dan kan het tijdelijk elders wonen een goede oplossing zijn, voor je kind en/of voor jullie als gezin. De Ruumte biedt een veilige leef- en woonomgeving voor jongeren van 6 t/m 16 jaar, waar je kind helemaal zichzelf mag zijn.

 

De Ruumte is een verbouwde woonboerderij, gelegen op een schitterende locatie in het landelijke Drouwenerveen. Er is ruimte voor kinderen om te spelen, te leren en om samen met andere kinderen op te trekken. Op deze manier krijgen jongeren de mogelijkheid om te groeien en zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen.

 

Elk jongere is uniek en bij De Ruumte wordt gekeken naar wat jouw kind nodig heeft. Daarnaast word je als ouder bij alles betrokken. We gaan met je in gesprek om te kijken waar jij behoefte aan hebt en waar je gezin het meest mee geholpen is.

Wonen bij De Ruumte

Als het met je kind thuis niet goed gaat heeft dat invloed op het hele gezin. Je kind tijdelijk ergens anders laten wonen is ingrijpend voor jullie als ouder(s)/verzorgers, maar soms de beste oplossing. Vooral, omdat wij ervan uitgaan dat het een tijdelijke oplossing is.

 

De Ruumte vindt het heel belangrijk dat je kind zichzelf kan en mag zijn in een veilige leefomgeving. Een jongere zal zich in een andere omgeving anders gedragen dan thuis. Het kan rust geven te weten dat je kind in een veilige omgeving is, waardoor jezelf op adem kan komen en het gezin ontlast wordt.

 

 

Wonen

 

Jongeren wonen bij De Ruumte voor een bepaalde tijd, de duur is afhankelijk van de situatie. We gaan met jou als ouder in gesprek en ook met anderen uit het netwerk, om te kijken wat het kind en jullie als gezin nodig hebben.

 

De Ruumte vindt het belangrijk dat elke jongere zich gezien weet en veilig voelt. Een jongere moet de ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen, het heeft de mogelijkheid nodig om het hoofd leeg te maken, maar ook de mogelijkheid om zich terug te trekken.

 

Tijdens het verblijf op De Ruumte wordt jouw kind door deskundigen begeleid in zijn of haar ontwikkeling. In sommige gevallen is daarbij externe hulp vereist.

 

Wanneer je kind weer in staat is om terug te gaan naar huis, kan De Ruumte ook voor goede begeleiding zorgen, om dit tot een succes te maken.

Er zijn vier groepen binnen De Ruumte, gevestigd onder één dak, maar wel gescheiden van elkaar. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd en niveau:

Huiselijkheid

Alhoewel het de thuissituatie nooit vervangt, proberen we wel zoveel mogelijk de huiselijkheid van ‘thuis zijn’ te realiseren. Er is een gezamenlijke woon- en eetkamer per groep en iedere jongere heeft een eigen kamer waar die zich terug kan trekken. De jongste groepen hebben een eigen badkamer en toilet op de kamer, de oudste groepen delen deze.

 

De jongeren helpen mee met allerlei huishoudelijke werkzaamheden, om aan de ene kant de boel netjes te houden, maar ook om vaardigheden aan te leren.

 

Overdag gaan de jongeren naar school, daarnaast is er in de vrije tijd ruimte voor sport en spel. In de vakanties ondernemen we allerlei leuke dingen, die de jongeren zelf ook mogen bedenken en zo nu en dan hebben we met zijn allen een gezamenlijke activiteit, bijv. een BBQ.