Over De Ruumte

 

De Ruumte is een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De Ruumte is gevestigd in een landelijke omgeving. Gestart als pleeggezin, vervolgens uitgebreid naar een gezinshuis en inmiddels uitgegroeid tot een zorgorganisatie waar 24-uurs zorg wordt geboden aan max. 20 jongeren. De uitvoering van de zorg gebeurt door gekwalificeerde (jeugd)begeleiders en gedragswetenschappers.

 

 

Veilig wonen en leren

 

De Ruumte is een kleinschalige, beschermde woonvoorziening die hulp en verblijf biedt aan jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De Ruumte heeft 4 verschillende groepen, gevestigd onder één dak.