Onze missie

 

Het bieden van een leef- en leeromgeving, waarin wij professionele hulp en ondersteuning bieden bij de opvoeding en ontwikkeling van kind naar volwassenheid. Samen met de jongere, diens netwerk en andere betrokkenen werken we toe naar veilige (terug) plaatsing in de ouderlijke situatie, gezinshuis/pleeggezin of naar zelfstandig wonen. We werken vanuit de overtuiging dat alle kwetsbare jongeren een eerlijke kans verdienen zich persoonlijk te ontwikkelen in een veilige leefomgeving.

 

Uitlichten van:

 

  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Kwetsbaarheid
  • Persoonlijke ontwikkeling

 

 

Onze visie

 

Alle kwetsbare jongeren hebben de mogelijkheid om zich in veilige omstandigheden persoonlijk te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

 

 

Onze kernwaarden

 

  • Veiligheid, vertrouwen, integriteit
  • Professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling, eigenheid, autonomie
  • Maatschappelijke relevantie
  • Passie, toewijding, betrokkenheid, samenwerking

Rust en Ruimte

De omgeving en de inrichting van De Ruumte zijn gericht op veiligheid en een gevoel van vrijheid. Bewoners kunnen door de ruimtelijke opzet hun energie kwijt of hun hoofd leeg maken. Belangrijk bij De Ruumte: je bent wie je bent en je mag jezelf zijn.

 

 

Veilige leefomgeving

 

De Ruumte biedt een langdurig of kortdurend verblijftraject. De begeleiding richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden die aansluiten bij het toekomstperspectief. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is een veilige leefomgeving.

 

De Ruumte levert zorg waarin kwaliteit voorop staat. Een nauw samenwerkend team van betrokken zorgprofessionals, met enorme passie voor hun werk, staat garant voor die kwaliteit. Zij staan altijd klaar voor de bewoners of het nu op mooie of verdrietige momenten is.

 

 

Ontwikkelen, leren en je thuis voelen

 

De Ruumte geeft kinderen/jongeren de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ze krijgen de kans om vriendschappen te sluiten, fouten te maken, te leren en zich echt thuis te voelen. Zo ontwikkelen ze zich richting een positief toekomstperspectief.