Missie

 

De Ruumte staat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg in een kleinschalige, veilige woon- en leeromgeving waarbij de bewoners centraal staan en zich met de juiste begeleiding in eigen tempo kunnen ontwikkelen als individu in de samenleving.

 

 

Visie

 

De Ruumte onderscheidt zich als kleinschalige zorgaanbieder door maatwerk te leveren in de benadering van haar bewoners. Zij levert kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg en staat bij verwijzers ook zo bekend. Deze zorg leveren wij in samenwerking met alle betrokken partijen, gericht op een positief toekomstperspectief voor alle jeugdigen.

 

 

Onze kernwaarden

 

Kwaliteit
Binnen De Ruumte staat kwaliteit, betrokkenheid en passie voor jeugdzorg hoog in het vaandel. Deze kwaliteit komt naar voren binnen alle facetten van de organisatie; van de leefomgeving van de bewoner, het opleidingsniveau van de betrokken jeugdzorgprofessionals, tot de formele kant van de bedrijfsvoering.

Ontwikkeling
Ontwikkeling staat voor het aanleren van vaardigheden en vergroten van competenties, dit geldt voor zowel bewoners, medewerkers en de Ruumte als geheel (o.a. bedrijfsmatig/cultuur).

 

Met de bewoners wordt competentiegericht gewerkt door middel van het sociaal competentiemodel (Slot en Spanjaard). Iedere bewoner ontwikkelt in eigen tempo vaardigheden, door middel van een individueel opgesteld plan gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden / ontwikkelingstaken per levensfase.

 

Medewerkers ontwikkelen zich doorlopend door het volgen van scholing en training, intervisies, individuele werkbegeleiding, reflectie en competentiegerichte aansturing.

 

Om dit te optimaliseren faciliteert De Ruumte de juiste middelen, denk hierbij aan het verbeteren van zorgsystemen (Zilliz), ISO, HR beleid, financiƫle huishouding en het voldoen aan wettelijke eisen.

 

Samenwerken

Als basis voor samenwerken heeft De Ruumte drie kernwaarden, dat zijn: openheid, communicatie en transparantie. Binnen onze organisatie is samenwerken van essentieel belang, om de juiste zorg te bieden aan onze bewoners. Daarbij is de samenwerking met ouders/(gezins)voogden en andere (zorg)instanties van groot belang.

 

Op die manier zien wij onze bewoners in eigen tempo groeien in hun ontwikkeling.

 

 

Rust en Ruimte

De omgeving en de inrichting van De Ruumte zijn gericht op veiligheid en een gevoel van vrijheid. Bewoners kunnen door de ruimtelijke opzet hun energie kwijt of hun hoofd leeg maken. Belangrijk bij De Ruumte: je bent wie je bent en je mag jezelf zijn.

 

 

Veilige leefomgeving

 

De Ruumte biedt een langdurig of kortdurend verblijftraject. De begeleiding richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden die aansluiten bij het toekomstperspectief. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is een veilige leefomgeving.

 

De Ruumte levert zorg waarin kwaliteit voorop staat. Een nauw samenwerkend team van betrokken zorgprofessionals, met enorme passie voor hun werk, staat garant voor die kwaliteit. Zij staan altijd klaar voor de bewoners of het nu op mooie of verdrietige momenten is.

 

 

Ontwikkelen, leren en je thuis voelen

 

De Ruumte geeft kinderen/jongeren de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ze krijgen de kans om vriendschappen te sluiten, fouten te maken, te leren en zich echt thuis te voelen. Zo ontwikkelen ze zich richting een positief toekomstperspectief.